Univerzitet umetnosti u Beogradu & Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Umetnost i dizajn video igara

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE

master UDvi

Zajednički master program Umetnost i dizajn video-igara, Univerziteta umetnosti i Matematičkog fakulteta u trajanju od tri semestra kojim se povezuju oblast umetnosti (likovne, primenjene umetnosti, i dizajna i muzičke umetnosti) i oblast prirodno-matematičkih nauka, osim izrazite multidisciplinarnosti, odlikuje unikatnost i autentičnost, koji se ogledaju u činjenici da se u punom kapacitetu i ravnopravno nude najsavremenija znanja i iskustva iz oblasti programiranja, ali sa novom dimenzijom kojom se naučna i tehnološka znanja prilagođavaju polju umetnosti. Sa druge strane, osnovna znanja i veštine iz umetničkih oblasti primenjuju se i ugrađuju se u oblast video-igara.

Kako je ovaj master akademski studijski program predviđen kao prostor gde se susreću akademska znanja sa iskustvom stručnjaka iz sektora kreativnih industrija, Univerzitet umetnosti je napravio dogovore i potpisao ugovor o saradnji sa kompanijama Nordeus, Mad Head Games i Crater Studio, koje će u punom obimu pružiti podršku realizaciji praktičnog dela master programa. U prvom redu reč je o prisutnosti partnerskih kompanija/studija, zastupljenih u sva tri semestra nastave, dakle kontinuirano u celokupnom programu, gde su studenti u prilici da se upoznaju sa svim aspektima rada na pripremi i realizaciji različitih segmenata izrade, dizajniranja i produkcije video igara, a potom ta iskustva uključuju kroz realizaciju u svoj završni rad.

kurikulum

Studijski programa Umetnost i dizajn video-igara ima trajanje od tri semestra i 90 ESPB. Sastavljen je od 15 obaveznih predmeta, uključujući i Završni rad i 15 izbornih predemta koji su grupisani u 4 izborna bloka koja nose 25 ESPB. Sistem izbornih predmeta pruža mogućnost studentima da kroz adekvatne izbore profilišu svoja uža interesovanja i specijalizuju se u određenoj oblasti. Ova osobenost programa posebno se ostvaruje kroz Izborni blok 4, iz koga studnet bira 1 predmet u kome se akcenat stavlja na realizaciju praktičnog znanja u skladu sa svojim afinitetom i izabranim predmetom.


predmeti na programu

Uvod u studije igara. Programiranje za umetnike. Audio-produkcija u video-igrama. Dramaturgija i igra. 3D modelovanje. 3D animacija. Dizajn video igara. Alati za video igre. Marketing i preduzetništvo u industriji video igara.