Univerzitet umetnosti u Beogradu & Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

KURIKULUM


Lista predmeta

Obavezni predmeti

Uvod u studije video igara

Programiranje za umetnike 1

Audio-produkcija u video-igrama 1

Dramaturgija i igra

3D modelovanje 1

3D animacija

Digitalni zapis podataka

Dizajn video igara 1

Programiranje za umetnike 2

Arhitektura i alati za video igre

3D modelovanje 2

3D Animacija karaktera

Dizajn video igara 2

Marketing i preduzetništvo u industriji video igara

Završni rad

Završni rad –odbrana


Izborni predmeti


Izborni blok 1 – prvi semestar (bira se 1 od 4 predmeta)
Uvod u studije savremene umetnosti 2
Kulturna politika i kulturna prava
Uvod u studije medija 1
Razvoj kreativnih timova

Izborni blok 2 – drugi semestar (bira se 1 od 4 predmeta)
HTML i JAVA SCRIPT za video igre
Digitalna obrada zvuka i slike
Popularna vizuelna kultura
Plesne kulture sveta

Izborni blok 3 – drugi semestar (bira se 1 od 3 predmeta)
Audio-produkcija u video-igrama 2
Dramaturgija video-igara
Umetnost, ideologija, utopija: Kritičke prakse i praktični obrti

Izborni blok 4 – (bira se 1 od 4 predmeta)
Stručna praksa – 3D modelovanje 3
Stručna praksa – Alati – Unity, UE 3
Stručna praksa – 3D animacija 3
Stručna praksa – Karakter dizajn 3


Kurikulum


Studijski programa Umetnost i dizajn video-igara ima trajanje od tri semestra i 90 ESPB. Sastavljen je od 15 obaveznih predmeta, uključujući i Završni rad i 15 izbornih predemta koji su grupisani u 4 izborna bloka koja nose 25 ESPB. Sistem izbornih predmeta pruža mogućnost studentima da kroz adekvatne izbore profilišu svoja uža interesovanja i specijalizuju se u određenoj oblasti. Ova osobenost programa posebno se ostvaruje kroz Izborni blok 4, iz koga studnet bira 1 predmet u kome se akcenat stavlja na realizaciju praktičnog znanja u skladu sa svojim afinitetom i izabranim predmetom.