Univerzitet umetnosti u Beogradu & Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Upis 2023/2024

konkurs univerziteta umetnosti u Beogradu za upis studenata u prvu godinu interdisciplinarnih akademskih studija školske 2023/2024. godine


Master akademske studije

Umetnost i dizajn video-igara – do 30 studenata
(minimum 10 upisanih, od toga 5 budžetskih mesta)

Detaljno objašnjenje možete pogledati ovde.uslovi za upis

Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili:

 1. četvorogodišnje akademske osnovne studije, odnosno koji su stekli 240 ESPB;
 2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (2005)


prijavljivanje na konkurs

Oktobarski upisni rok

 • Prijem konkursne dokumentacije od 28. septembra do 3. oktobra 2023. godine
 • Prijemni ispit – MAS Umetnost i dizajn video-igara: 9. oktobar 2023. godine
 • Upis na sve programe od 12. do 16. oktobra 2023. godine.


konkursna dokumentacija
 1. Popunjen prijavni list u dva primerka
 2. Overena fotokopija diplome ili uverenja o završenom prethodnom školovanju
 3. Overena fotokopija dodatka diplome ili prepis ocena sa prethodnih studija
 4. Motivaciono pismo
 5. Biografija/CV
 6. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs

Informator studijskog programa možete preuzeti ovde.portfolio

Kandidati koji konkurišu za upis na umetničke master studije obavezno prilažu u svom portfoliju realizovane umetničke radove ili radove koji pokazuju sklonost kandidata ka oblastima koje se izučavaju na studijskom programu.

Informator studijskog programa možete preuzeti ovde.