Univerzitet umetnosti u Beogradu & Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Upis


Uslovi za upis


Master program je namenjen svim zainteresovanim kandidatima koji su u prethodnom obrazovanju stekli 240 ESPB i za koje komisija za prijemne ispite proceni da poseduju sklonosti i sposobnosti za studije. Program je otvoren za studente tehničkih, društvenih i umetničkih fakulteta, u smislu čega dominantno mesto pripada rezultatima pokazanim na prijemnom ispitu, a na osnovu koga kandidat može da ostvari 70, dok na osnovu uspeha iz prethodnog obrazovanja moće ostvariti 30 poena.


Prijemni ispit


Prijemni ispit se polaže pred petočlanom komsiijom sastvaljenom od: tri nastavnika koja su predvači na programu (dva sa Univerzietta umetnosti i jedan sa Matematičkog fakulteta), jednog stručnjaka iz prakse i jednog predstavnika privrede – partnerske organizacije iz industrije video igara sa kojom se studijski program realizuje.